Keskustelevan ilmapiirin luominen

Kurssin onnistumisen kannalta tärkeää oli, että ryhmään saataisiin luotua sellainen ilmapiiri, jossa jakaminen ja avoin keskustelu on helppoa. Ilman sitä blogikeskustelu saattaa hiipua tai jäädä kokonaan syntymättä. Tässä joitakin avoimen ilmapiirin kriteereitä:

  • Turvallinen. Opiskelijan tulisi voida vapaasti esittää näkemyksensä ilman että hänen tarvitsee pelätä muiden reaktioita.
  • Positiivinen ja rakentava. Opiskelijan pitää voida luottaa, että hänen saamansa kritiikki on rakentavaa ja sen tarkoituksena on auttaa häntä eteenpäin.
  • Kannustava ja innostava. Kurssin aiheet ja niiden käsittelytapa inspiroivat opiskelijoita ja motivoivat perehtymään asioihin syvällisemmin.

Tehtävänannot ja keskustelu

Käytännössä keskustelua aktivoitiin kurssilla tehtävien avulla. Tehtävänantoja suunniteltiin siitä näkökulmasta, että ne synnyttäisivät keskustelua.  Kurssilla suosittiin siksi avoimia tehtäviä, joihin kullakin opiskelijalla oli mahdollista tuoda oma näkökulmansa, perustelunsa ja luova panoksensa. Lisäksi jokaiseen blogitehtävään sisältyi jonkun muun tuotoksen kommentointi.

Innostaminen ja motivoiminen korostui kurssin alussa, jolloin opiskelijat oli saatava sitoutumaan opiskeltavaan aiheeseen. Tässä vaiheessa voi olla hyvä idea teettää muutama helpohko tehtävä, joissa osallistumisen kynnys on matala ja onnistumisen kokemus helposti saavutettavissa. Mahdollisuus itseilmaisuun sekä omien aiempien  kokemusten ja tietojen soveltamiseen voi myös toimia motivaation lähteenä.

Esimerkki:  

Kurssin aluksi tutustuttiin blogikulttuuriin, jotta opiskelijat saisivat kuvan blogien mahdollisuuksista. Tehtävänä oli etsiä blogihakukoneiden avulla omasta mielestä hyvin toteutettu blogi ja perustella valintansa nimeämällä kolme blogin sisällöllistä tai ulkoasuun liittyvää ansiota. Blogi tuli sitten esitellä muille luokan edessä.

Yksinkertainen ja vapaamuotoinen tehtävä toimi hyvin. Opiskelijaryhmä löysi runsaasti eri tavoin toteutettuja, vaihtelevia blogeja, jotka liittyivät usein kunkin omiin mielenkiinnon kohteisiin tai harrastuksiin. Blogiesittelyt synnyttivät paljon spontaania keskustelua eri aiheista (esim. kärkevien populistiblogien vihapuhe, kuvien ja median käyttö muotiblogeissa, erilaiset tavat järjestää sisältö blogiportfoliossa jne.) ja opiskelijat oppivat samalla tuntemaan toisiaan. Vaikka keskustelun aiheet lainehtivat vapaamuotoisesti blogikulttuurin ympärillä, kukin esitelty blogi toi samalla ryhmälle lisää tietoa blogien suunnittelumahdollisuuksista.

Tehtävä innosti oppilaita seuraamaan blogeja, Moni opiskelija, joka ei aiemmin ollut kirjoittanut blogia, kiinnostui aiheesta. Muutama innokkain suunnitteli jo oman blogin perustamista opintopäiväkirjablogin rinnalle. Erityisen tyytyväinen olin siihen, että tehtävä auttoi luomaan ryhmään keskustelevaa ilmapiiriä ja kokemusten jakamisen kulttuuria. Vapaamuotoisessa ja helpossa tehtävässä oppilaat pääsivät tuomaan esiin omia kokemuksiaan, näkemyksiään ja mielenkiinnon kohteitaan, mikä oli hyvä pohja keskustelulle. Ensimmäisen vuoden opiskelijat oppivat samalla tuntemaan toisiaan, mikä lisäsi turvallisuuden tunnetta.  

Suositus: Mieti kuinka voisit rohkaista oppilaita keskustelemaan blogiympäristössä ja jakamaan kokemuksian, tietojaan ja taitojaan.  Keskustelukulttuurin syntymistä voi yrittää edesauttaa vuorovaikutukseen ohjaavilla tehtävillä.