Diigon hakutoiminnot

Diigossa tarjoaa useita tapoja tiedonhakuun. Käyttäjä voi hakea sisältöä hakusanalla 1) koko Diigon käyttäjäyhteisöstä (community library), 2) Diigo-ryhmistä, 3) yksittäisten Diigon käyttäjien kirjastoista tai 4) omasta henkilökohtaisesta kirjastostaan. Jokaisessa hakutavassa on omat etunsa.

Haku Diigon yhteisöstä

Laajimmillaan käyttäjä voi kohdistaa hakunsa koko Diigo-yhteisön laajuiseen tietokantaan, joka käsittää kaikkien Diigo-käyttäjien kirjastot. Koska haku on hyvin laaja, se tuottaa suuren määrän hakutuloksia. Tällöin voi olla hyvä ajatus hakea uudella hakusanalla näiden hakutulosten joukosta (”Search within results”). Esimerkiksi hakusana ”blogs” antaa 135536 hakutulosta. Kun näiden tulosten joukosta etsii hakusanalla ”education”, vähenee tulosten määrä 16675:een. Kun vielä lisää hakusanan ”collaboration”, saa enää 51 tulosta. Rajaamalla hakua tähän tapaan saadaan relevantimpia hakutuloksia, joiden läpikäymiseen kuluva aika pienenee murto-osaan.

Haettaessa Diigon käyttäjäyhteisöstä hakutuloksissa näkyy, kuinka moni käyttäjä on kirjainmerkinnyt kunkin sivun. Tämä on hyödyllistä tietoa, sillä kirjainmerkkien määrä antaa suuntaa siitä, miten merkittävää sisältöä sivustolla on. Hieman samaan tapaan, kuin tieteellisessä tutkimuksessa voidaan viitausten määriä laskemalla selvittää, ketkä henkilöt ovat keskeisimpiä auktoriteetteja tietyllä alalla, voidaan kirjainmerkkien määristä tehdä päätelmiä lähteiden laadusta.

Diigon yhteisölehdellä (community) voi myös selailla uutisvirtana Diigon käyttäjien palveluun lisäämää linkkisisältöä. Uutisvirtaan kootaan ajankohtaisia linkkejä, jotka ovat keränneet useilta käyttäjiltä kirjainmerkkejä lyhyen ajan sisällä. Kyseessä on siis eräänlainen Diigon käyttäjien äänestys siitä, mikä on mielenkiintoisinta ajankohtaista web-sisältöä. Uutisvirtaa selattuaan voi tehdä nopeasti tehdä päätelmiä Diigon pääasiallisesta käyttäjäkunnasta: suuri osa linkeistä liittyy jollakin tavalla koulutukseen tai teknologiaan.

Yhteisökirjaston yhteydessä näkyy myös kuka linkin on alunperin tallentanut (”first saved by”). Toisinaan tätä linkkiä kannattaa seurata käyttäjän profiilitietoihin, sillä sitä kautta saattaa löytää muutakin hyödyllistä sisältöä. Käyttäjän profiilin kautta voi selata hänen kirjastoaan ja listojaan, mikäli hän on määrittänyt ne julkisiksi.

Haku Diigo -ryhmistä

Jos löytää Diigosta ryhmän, joka kerää materiaalia itseä kiinnostavasta aihepiiristä, kannattaa rajata haku tämän Diigo ryhmän sisään. Hakeminen ryhmistä tuottaa usein hyviä tuloksia, sillä ryhmän jäsenet ovat jo suodattaneet ryhmän kirjastoon käsityönä valikoidun, ”räätälöidyn” listan linkkejä. Diigon käyttäjäkunnassa vieläpä monet ovat alansa asiantuntijoita, joten heihin on vielä enemmän syytä luottaa kuin keskivertoon webkäyttäjään.

Haku yksittäisten käyttäjien Diigo -kirjastoista

Myös Diigon verkostoitumistoiminnot (network) voivat olla avuksi mielenkiintoisen websisällön löytämisessä. Käyttäjä voi etsiä palvelusta muita käyttäjiä, joiden jakamaa sisältöä hän haluaa seurata (follow). Seurattaviksi kannattaa valita henkilöitä, jotka jakavat samoja mielenkiinnon kohteita ja joihon voi luottaa. Diigossa on hakutoimintoja, joiden avulla sopivia henkilöitä on helppo löytää. Samoja mielenkiinnon kohteita jakavia käyttäjiä voi etsiä sen perusteella, millaisia avainsanoja he ovat käyttäneet sisällön järjestämiseen, ja miten suurta sisältömäärää nämä asiasanat merkitsevät.

Jos näillä keinoin onnistuu löytämään käyttäjän, jolla on hyvin samantyyppiset intressit kuin itsellä, todennäköisesti löytää samalla paljon hyödyllistä linkkisisältöä. Kukapa ei haluaisi henkilökohtaista suosittelijaa, joka on jo tehnyt kriittisen arvion erilaisista lähteistä ja valinnut näistä kokoelman mielenkiintoisimpia?

Tiedonhaku Diigon ryhmistä tai omasta verkostosta voi tuottaa käyttäjän kannalta relevantimpia tuloksia kuin vaikkapa Googlen käyttö. Vaikka hakurobotit ovat vuosien varrella kehittyneet yhä sofistikoituneemmiksi, ne eivät millään voi päihittää ihmistä. Hakurobotti etsii konemaisesti sanoja, käyttäjätilastoja ja mittaa linkkien määriä, mutta se ei osaa tulkita merkityksiä tai tehdä arvioita kuten ihminen. Lisäksi hakurobotteja houkutellaan nostamaan sivustojen hakusijoitusta keinotekoisesti erilaisilla hakuoptimoinnin keinoilla. Tuloksena on, että usein käyttäjän kannalta merkityksellisin sisältö ei ole tulosten kärkipäässä, vaan sen ovat vallanneet erilaiset kaupalliset tahot, jotka ovat nähneet paljon vaivaa optimoidakseen sivustonsa korkeaa hakusijoitusta varten.

Haku omasta Diigo -kirjastosta

Viimeinen hakukeino on rajata haku omaan henkilökohtaiseen Diigo-kirjastoon. Tällöin hakutoiminto toimii ikäänkuin muistin jatkeena: omasta kirjastostamme emme etsi yleensä uusia lähteitä vaan tiettyä jo lukemaamme sisältöä. Henkilökohtaiseenkin kirjastoon saattaa kertyä vuosien saatossa tuhansia kirjainmerkkejä, ja hakutoiminto voi tässä vaiheessa olla tarpeen usein.

Diigon perushakukone etsii hakusanalle vastineita kirjainmerkkien otsikoista, URL-osoitteista, muistiinpanoista ja avainsanoista. Maksulliseen ”premium” -tiliin sisältyy tämän lisäksi erittäin hyödyllinen hakukone, joka hakee tietoa myös itse sivuilta, joihin kirjainmerkit viittaavat. Tällainen hakutapa voi olla avuksi esimerkiksi silloin, kun käyttäjä muistaa hämärästi jotakin kohtia aikaisemmin lukemastaan artikkelista ja haluaa palata siihen. Hän ei muista artikkelin otsikkoa tai URL-osoitetta eikä hänen käyttämänsä hakusana sisälly artikkeliin liittyviin muistiinpanoihin tai avainsanoihin. Hakusana on sen sijaan esiintynyt itse sivustolla. Tällaiset ongelmat ovat varmasti aika yleisiä: muistimme ei ole täydellinen, mutta usein sinne on jäänyt jotain johtolankoja. Vähäisetkin johtolangat saattavat Diigon premium-hakua käytettäessä riittää löytämään alkuperäisen artikkelin.

Diigon jokaisella tasolla (yhteisö, ryhmä, yksittäinen käyttäjä) voi hakea myös avainsanojen avulla. Kokeile lisätä useita asiasanoja samaan hakuun (related tags), jotta saat osuvampia hakutuloksia.

Kaikkia edellä mainittuja hakustrategioista kannattaa käsitellä, jotta opiskelijat saavat kaiken irti Diigon käytöstä. Erityisesti haku ryhmistä tuottaa hyviä tuloksia, joten se kannattaa vähintään käydä läpi, mikäli aikaa on vähän. Koska oma Diigon opiskelijaryhmä jakaa samat tavoitteet toimii jakamisen keskuksena, siitä tulisi osata hakea tietoa.

Suositus: Diigo on mainio hakukone, joka perustuu paitsi hakualgoritmeihin myös manuaaliseen ihmistyöhön. Diigon ryhmät ja käyttäjät ikäänkuin kuratoivat web-sisältöä ja haku kohdistuu tähän heidän jo valmiiksi suodatettamaansa sisältöön. Kokeile Diigoa Googlen sijaan ja saatat yllättyä! 

Suositus: Tarkkaile viittausten määrää hakiessasi Diigon yhteisökirjastosta. Rajaa hakutulosten määrää hakemalla uudestaan hakutulosten joukosta tai käyttämällä edistynyttä hakua (advanced search).

Suositus: etsi Diigosta käyttäjiä, joilla on samanlaisia intressejä kuin itselläsi. Heidän kirjastojaan selaamalla saatat löytää paljon hyödyllistä sisältöä. Rakenna itsellesi suosittelijaverkosto lisäämällä nämä käyttäjät henkilökohtaiseen verkostoosi (network), josta käsin voit tehdä uusia hakuja.