Diigo – opetustilin käyttöönotto

Diigoon on saatavilla opetuskäyttöön suunnattuja tilejä, joihin sisältyy enemmän toimintoja ja laajemmat käyttöoikeudet. Diigon opetustilin haltija voi perustaa omia linkkienjakoryhmiä, esimerkiksi yhden jokaista luokkaa varten. Hänellä on myös oikeudet muokata ryhmän jäsenten asetuksia (lisätä/poistaa jäseniä ja muuttaa oikeuksia) ja hallita ryhmässä jaettua linkkisisältöä. Tärkeää on lisäksi mahdollisuus moderoida perustamansa ryhmän jäsenten käymää keskustelua.

Opetustilin perustaminen

Opetuskäyttöön tarkoitettua lisenssiä tulee erikseen hakea Diigosta. Sitä varten on ensin perustettava normaali Diigo-tili ja sen jälkeen hakea tilille opetuskäyttölisenssiä. Ongelmatilanteissa (esim. jos email-osoitettasi ei tunnisteta oppilaitoksen sähköpostiksi) kannattaa ottaa yhteyttä Diigoon, niin he tekevät tarvittavat muutokset tiliäsi varten.

Aloita luomalla opiskelijaryhmälle oma diigo-ryhmä (group). Voit nimetä ryhmän esimerkiksi kurssin nimen mukaan. Tässä vaiheessa voit valita ryhmän yksityisyyden tason: ryhmän jakama linkkilista voi olla julkinen tai vain ryhmän jäsenien käytössä. Itse loin jokaiselle rinnakkaiselle ryhmälle oman yksityisen ryhmän, jotta jaettua sisältöä olisi helpompi hallita. Periaatteessa ryhmän voi asettaa julkiseksikin, jolloin eri ryhmät voivat käyttää ristiin toistensa jakamaa sisältöä. Tällöin linkkilistaa voivat seurata myös ulkopuoliset, mutta siitä tuskin on suurta haittaa, sillä pelkät linkit eivät ole kovin arkaluonteista sisältöä.

Voit lisätä jäseniä ryhmään lähettämällä kutsun Diigosta heidän sähköpostiinsa. Ennen ryhmään liittymistä opiskelijoiden tulee kuitenkin perustaa diigo -tili. Toinen mahdollisuus on luoda Diigo-opiskelijatilit suoraan opetustilin hallintapaneelissa. Kun opiskelija on liittynyt ryhmään, hän näkee muiden jakaman sisällön ja voi lisätä omia linkkejään.

Diigo työkalupalkki vai Diigolet -lisäosa

Kirjauduttuaan palveluun käyttäjä voi asentaa selaimeensa kaksi versiota Diigon työkaluista: täydet ominaisuudet sisältävän työkalupalkin (toolbar) tai riisutumman Diigolet -lisäosan. Diigo työkalupalkki ilmestyy selaimen yläreunaan diigo-tilille kirjauduttaessa ja se sisältää kaikki Diigon ominaisuudet. Diigolet sisältää tärkeimmät ominaisuudet ja mikä tärkeintä, sen voi liittää selaimeen, vaikka oppilaitoksen tietokoneissa olisi estetty ohjelmien asentaminen.

Jakamisen seuraaminen

Opetustilin hallintapaneelin avulla voi helposti seurata, kuinka paljon ja mitä sisältöä kukin opiskelija on jakanut. Tätä tietoa voidaan käyttää apuna arvioinnissa. Itse kannustin opiskelijoita jakamaan ja käyttämään ristiin toistensa linkkejä palkitsemalla aktiivisuudesta.

Suositus: Hae opetuskäyttöön suunnattua Diigo-tiliä tavallisen tilin sijaan. Opetuskäyttöön suunnatuissa tileissä on toimintoja, joilla voi hallita opiskelijoiden oikeuksia, linkkisisältöä ja siitä käytävää keskustelua. Opetustili myös helpottaa arviointia, sillä sen avulla voi kätevästi seurata opiskelijoiden toimintaa Diigossa.