Diigo opetuskäytössä – johdanto

Diigo on henkilökohtainen digitaalisen sisällön hallintatyökalu, jonka tavoitteena on lisätä verkkotyöskentelyn tuottavuutta eri tavoin. Alunperin Diigo oli yksinkertainen sosiaalinen kirjainmerkkien jakopalvelu (social bookmarking), mutta siitä on kehittynyt monipuolinen työkalu, jota voidaan käyttää sekä henkilökohtaisena muistiinpanovälineenä että yhteisöllisessä tutkimustyössä. Diigoa voi käyttää kuka tahansa, mutta se on erityisesti oppilaitosten, opettajien, tutkijoiden ja tietotyöläisten suosiossa. Suosion takana ovat palvelun monipuoliset ominaisuudet, joilla Diigo erottuu kilpailijoistaan (kuten Delicious, ReaditLater / Pocket). Katso tästä Diigon esittelyvideo.

Henkilökohtainen digitaalinen kirjasto ja muistin jatke

Diigon ytimessä on henkilökohtainen kirjasto, johon voi arkistoida ja järjestää kaiken hyödylliseksi kokemansa web-sisällön. Diigo toimii pilvipalveluna, eli kaikki kirjastoon koottu sisältö tallennetaan Diigon palvelimelle, jolloin siihen pääsee käsiksi mistä tahansa verkkoon yhteydessä olevasta laitteesta. Diigo tarjoaa sisällön tallentamista, muokkaamista ja palauttamista varten ohjelmat, jotka toimivat kaikissa selaimissa sekä suosituimmissa mobiililaitteissa.

Diigo voi toimia kaiken henkilökohtaisesti relevantin digitaalisen sisällön pankkina, eräänlaisena muistin jatkeena. Diigon järjestämistyökalujen ja hakutoimintojen ansiosta kaikki palveluun tallennettu sisältö voidaan myöhemmin löytää helposti. Tässä mielessä  Diigo voi tuottaa käyttäjän kannalta merkityksellisempiä hakutuloksia kuin esimerkiksi Google, koska se hakee tuloksia vain käyttäjän palveluun lisäämän sisällön joukosta, ts. hänelle henkilökohtaisesti kiinnostavan sisällön joukosta.

Henkilökohtainen kirjasto on kätevä ominaisuus, mutta se ei vielä nosta Diigoa muiden vastaavien palveluiden yläpuolelle. Diigo erottuu näistä monipuolisilla sisällön jakotoiminnoilla (esim. jakaminen ryhmissä), mahdollisuudella tehdä sisältöön jaettuja merkintöjä ja muistiinpanoja, sekä verkostoitumismahdollisuuksilla.  Tässä hankkeessa oltiin erityisen kiinnostuneita näistä toiminnoista, sillä yhtenä sen tavoitteena oli opiskelijoiden yhteinen tiedon hankinta, jakaminen ja tuottaminen.

Diigoa käytettiin hankkeessa verkkosisältöjen jakamiseen ja kaikkeen verkkolähteisiin liittyvään keskusteluun. Lähes kaikkiin kurssin tehtäviin liittyi tiedonhakua verkosta. Tässä yhteydessä opiskelijoita pyydettiin jakamaan löytämänsä hyödyllinen sisältö Diigossa.

Kurssilla käsiteltyihin aihepiireihin (WordPress, digijulkaiseminen, HTML) liittyen löytyi verkosta runsaasti materiaalia. Yleensä tehtäviin oli useita ratkaisumalleja, joiden tueksi oli mahdollista käyttää useita erilaisia verkkolähteitä. Nämä lähtökohdat tekivät tiedonhausta mielenkiintoista ja luovaa toimintaa, ja siksi lähteiden jakaminen toi huomattavaa lisäarvoa opiskelijoiden ponnistuksille.

Sisällön jakamiseen luotiin yhteiset kriteerit, jotta jakamisesta olisi mahdollisimman paljon hyötyä ryhmälle. Ratkaisevaa oli jaetun sisällön laatu, ei määrä. Kaikki jaettu sisältö tuli myös järjestää, kuvailla ja arvioida Diigon toiminnoilla. Tällöin muiden opiskelijoiden oli helpompi löytää omalta kannaltaan relevantti sisältö kaiken jaetun materiaalin joukosta. Lue enemmän Diigo-kirjaston järjestämisestä ja tiedonhausta omista artikkeleistaan.

Yksityiskohtaisempi kuvaus jakamisesta ja yhteistyöstä Diigossa löytyy myös omasta artikkelistaan.

Suositus: Diigo on opetuksen ja tutkimuksen kannalta yksi käyttökelpoisimmista kirjainmerkkien jakopalveluista. Muistiinpanovälineet, opetustilit, ja monipuoliset sisällön jako- ja hakutoiminnot erottavat Diigon edukseen kilpailijoistaan. Jos kurssiisi sisältyy paljon tiedonhakua ja linkkien jakamista, harkitse Diigon käyttöönottoa.