Diigo – muistiinpanovälineet

Useimmat ihmiset muistavat lukemansa paremmin, jos he tekevät muistiinpanoja. Kun luemme oppikirjoja, teemme yleensä alleviivauksia ja merkintöjä marginaaliin. Mahdollisuus yksinkertaiseen interaktioon lukemansa sisällön kanssa edistää tutkitusti oppimista. Diigo tarjoaa muistiinpanojen tekemiseen ainutlaatuiset työkalut, ja erottuu tässä suhteessa edukseen muista vastaavista palveluista.

Alleviivaukset

Diigon tekstinkorostustoiminnolla (highlight) opiskelija voi ”alleviivata” osan tekstistä ja tallentaa sivun merkintöineen Diigo-kirjastoon. Korostukset näkyvät sivulle palattaessa, jos Diigon työkalupalkki tai Diigolet on käynnistetty. Korostuksien tekeminen auttaa sivun sisällön mieleen painamisessa. Opiskelijan ei tarvitse kerratessaan kahlata koko sivua läpi, vaan hän voi keskittyä itselleen olennaisimpaan, uuteen ja kiinnostavaan informaatioon.

Korostukset näkyvät alkuperäisen sivun lisäksi Diigo-kirjastossa linkin yhteydessä. Tämä nopeuttaa ja tehostaa työskentelyä, sillä käyttäjä saa näin koottua kaikkien merkitsemiensä sivujen keskeisimmän sisällön yhteen paikkaan. Alkuperäistä lähdesivustoa ei välttämättä tarvitse edes avata, kun tärkein sisältö on nähtävissä jo kirjastolehdellä. Alleviivaukset auttavat suodattamaan sisällöstä olennaisen ja hallitsemaan suuria tietomassoja.

Korostuksien tekeminen auttaa myös tiedon hakemisessa, sillä Diigon haku ottaa huomioon kaikki sivuista tehdyt muistiinpanot. Sivulle tehdyt muistiinpanot tarjoavat huomattavasti enemmän tarttumapintaa hakukoneelle kuin pelkkä sivun otsikko, URL-osoite tai avainsanat (joihin haku kohdistuu, mikäli korostuksia ei ole tehty). Vuosien varrella henkilökohtaiseen kirjastoon saattaa kertyä tuhansia kirjainmerkkejä, ja tällöin hakutoiminnot ovat tarpeellisia. Onnistuneiden hakujen kannalta on tärkeää, että kirjainmerkkeihin liittyy tarpeeksi tietomassaa, johon hakurobotti voi takertua.

Muistiinpanot

Korostusten lisäksi Diigossa voi tehdä muistiinpanoja (sticky notes). Muistiinpanot säilyvät sivulla siinä kohdassa mihin ne alunperin lisää, eli ne liittyvät luontevasti asiayhteyteen. Muistiinpanoja voi käyttää tekstin lukemisesta nousevien ajatusten, kysymysten ja kommenttien kirjaamiseen. Lukeminen ei ole vain vastaanottavaa toimintaa, vaan aktiivista prosessointia, joka herättää lukijan omia ajatuksia. Diigossa on mahdollisuus kirjata ajatukset välittömästi asiayhteyteensä ja käydä näin dialogia tekstin kanssa.

Muistiinpanojen tekeminen Diigossa on kätevämpää kuin interaktio fyysisen oppikirjan kanssa.  Tilaa muistiinpanoille on loputtomasti, eikä digitaalisen tekstin kanssa työskennellessä tarvitse varoa, että sotkisi sitä. Voidaan jopa väittää, että Diigon muistiinpanovälineet mahdollistavat uudenlaisen, aktiivisemman lukutavan.

Muistiinpanoja voi tehdä myös ottamalla valitsemastaan sivun alueesta kuvakaappauksen (capture / snapshot), johon voi tehdä omia merkintöjä. Diigo arkistoi tällöin sisällön käyttäjän kirjastoon kuvatiedostona, joten tällöin ei tarvitse huolehtia, lakkaako alkuperäinen sivusto toimimasta.

Kaikki Diigossa tehdyt muistiinpanot voi jakaa muiden käyttäjien kanssa (share to a group). Muistiinpanojen jakamisesta enemmän jakamista koskevassa artikkelissa.

Suositus: Ohjaa opiskelijat käyttämään Diigon muistiinpanovälineitä. Muistiinpanojen teko helpottaa luetun ymmärtämistä, muistamista ja relevantin tiedon löytämistä. Diigon työkalut voivat jopa auttaa kehittämään uusia, aktiivisempia lukutapoja.