Blogiverkosto ja yksityisyyden hallinta

Yleisesti ottaen blogikulttuuri rakentuu avoimuudelle ja julkisuudelle. Tavallisesti kuka tahansa voi lukea ja kommentoida tiettyä blogia. Toisaalta blogia voi halutessaan pitää vaikka yksityispäiväkirjanaan, jolloin erilaisilla blogitoiminnoilla voidaan estää sivun löytyminen verkosta tai sen tiettyjen sisältöjen selaaminen.

Avoin vai suljettu?

Blogien avoimuudesta voidaan saavuttaa selviä hyötyjä. Tietoisuus siitä, että puheenvuoro on julkinen, voi johtaa opiskelijoita harkitumpaan ilmaisuun ja huolellisempiin pohdintoihin. Avoin ympäristö voi motivoida opiskelijoita asettamaan riman korkeammalle. Keskustelun laajeneminen kurssin rajojen ulkopuolelle voi parhaassa tapauksessa tuoda uusia näkökulmia ja erilaisia perusteluita ja olla siten hedelmällistä oppimisen kannalta.

Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan tunne oloaan mukavaksi julkisessa, kurssin rajat ylittävässä ympäristössä. Opiskelijaryhmän suljettu työalue ja ryhmän sisäiseksi jäävä vuorovaikutus koetaan ehkä julkista keskustelua turvallisemmaksi ja intiimimmäksi vaihtoehdoksi. Tämä on ymmärrettävää, sillä opiskellessaan uusia asioita opiskelijan ymmärrys ja taidot ovat vielä keskeneräisiä. Yleensä ottaen haluamme esittää näkemyksiämme julkisesti vasta silloin, kun olemme saavuttaneet niistä henkilökohtaisen varmuuden ja tiedämme voivamme seisoa niiden takana.

Yksityisyys voi myös lisätä avoimuutta

Muutama opiskelija esitti kurssin aikana huolensa siitä, kuka heidän blogisivujaan pääsee selaamaan. Valtaosaa opiskelijoista blogiympäristön julkisuus ei olisi häirinnyt. Moni oli tottunut jakamaan paljon arkaluontoisempiakin asioita esimerkiksi Facebook-profiilinsa kautta.

Koska jotkut opiskelijat olivat huolissaan yksityisyydestään, oli reilua mennä asiassa kuitenkin heidän ehdoillaan. Myös oma arvioni oli, että kyseisen kurssin julkiseksi avaamiseen liittyi enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Tärkeämpää oli, että opiskelijaryhmän sisälle muodostuisi avoimuuden ja jakamisen kulttuuri. Oletukseni oli, että tätä tavoitetta edistäisi kurssin yksityisenä pitämisen tuottama turvallisuuden tunne: tuttujen opiskelutovereiden kesken on luontevampaa jakaa oppimisprosessinsa kuin ventovieraiden. Kun vuorovaikutus blogiympäristössä rajoittuu ryhmän sisään, tilanne muistuttaa normaalia luokkatilannetta, johon opiskelijat ovat jo tottuneet.

WordPress ja yksityisyyden hallinta

WordPress tarjoaa muutamia keinoja säädellä blogien yksityisyyttä. Hallintapaneelissa blogi voidaan kätkeä hakukoneilta, jolloin mahdollisuus, että ryhmän ulkopuoliset henkilöt navigoisivat sivulle, pienenee huomattavasti. Hakukoneiden esto ei kuitenkaan estä vierailuja, se vain vaikeuttaa huomattavasti sivuston löytämistä. Mikäli jokin sisältö blogeissa koetaan arkaluontoiseksi, sen voi lisäksi suojata esimerkiksi salasanalla, joka jaetaan kurssin osallistujien kesken. Käytännössä salasanasuojausta ei tarvittu kurssilla.

Yksityisyyttä voidaan suojata myös perustamalla blogiverkosto oppilaitoksen sisäiseen verkkoon, johon saa yhteyden ainoastaan koulun tietokoneilta. Suomen Liikemiesten kauppaopistossa voidaan valita sisäisen ja julkisen verkon välillä kätevästi vaihtamalla WordPress -tiedostojen asennuskansiota (/intra tai /public html). Käytettäessä sisäistä verkkoa ongelmaksi voi kuitenkin muodostua se, että blogiympäristöön ei pääse kirjautumaan koulun ulkopuolelta. Tämä hankaloittaisi tehtävien palauttamista ja sotisi myös sitä ajatusta vastaan, että blogi on opiskelijan oma henkilökohtainen tila, johon hän voi tuoda myös sisältöä virallisen opiskelunsa ulkopuolelta. Erityisen ongelmallinen sisäinen verkko olisi ollut etäopiskelijoiden kannalta, joiden tulisi pystyä käyttämään blogiaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Kurssilla WordPress asennettiin julkiseen verkkoon, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus muokata sivustoaan myös kotikoneeltaan. Opiskelijaryhmän yksityisyyttä suojeltiin asettamalla blogeihin hakukoneiden esto ja keskustelemalla ryhmän kesken yksityisyyden hallinnasta. Myös yksittäisten artikkelien salasanasuojauksen käyttö käytiin läpi siltä varalta, että joku opiskelija haluaisi suojata tiettyä sisältöä. Mikäli joku halusi käyttää salasanaa, se tuli sopia ryhmän kesken ja antaa kaikkien opiskelijoiden käyttöön. Kurssin lähtökohtana oli kuitenkin sisältöjen jakaminen ja ryhmän yhteisöllinen oppiminen.

Suositus: Pohdi, onko kurssin avaamisesta julkiseksi enemmän hyötyä vai haittaa. Jos haluat, että kurssi toteutetaan suljetussa ympäristössä, valitse tarkoitukseen sopiva keino: blogiasetusten muokkaus (hakukoneiden esto), salasanasuojaus, sisäinen verkko, jonkin lisäosan käyttö tms.