Blogiverkosto ja palvelinratkaisut

Blogien ohjelmistoalustan valintaan ja sen vaatimiin teknisiin ratkaisuihin kannattaa kiinnittää huomiota jo alussa, jotta välttyy ongelmilta. Suomen Liikemiesten kauppaopiston blogiverkostohankkeessa tuli eteen useita ongelmia, jotka johtuivat pitkälti oppilaitoksen palvelinratkaisuista ja opiskelijoiden käyttöoikeuksien rajoittamisesta.

WordPress ja palvelinympäristö

Yksi ongelma oli, että blogialustaksi valittu WordPress on suunniteltu toimimaan Linux -palvelimella, kun taas oppilaitoksessa palvelimet olivat Windows -pohjaisia. WordPress toimi Windows ympäristössä muuten hyvin, mutta ongelmia ilmeni joidenkin lisäosien (plugins) käytössä. Kaikkia lisäosia ei pystytty asentamaan ja joissakin ilmeni selittämättömiä ongelmia, mitä Linux-ympäristössä ei esiintynyt. Yleensä ongelma ratkesi vaihtamalla ongelmallinen liitännäinen toiseen, jolla oli mahdollista toteuttaa saman tyyppisiä toimintoja.

Myös blogien verkostoimisessa toisiinsa tuli yllättäviä ongelmia. RSS-syötteet eivät toimineet koulun sisäisessä verkossa IP-osoitteiden salauksen johdosta. Ongelma kuitenkin saatiin ratkaistua muokkaamalla palvelimen ”hosts” –tiedostoa. Jos oppilaitoksessasi käytetään erilaisia verkkokäytön estoja, varaudu mahdollisiin ongelmiin.

Vakavin ongelma oli kuitenkin blogien toiminnan hitaus hankkeen alussa. Tämä ei johtunut niinkään oppilaitoksen sisäisen nettikaistan nopeudesta kuin kuormittuneesta virtuaali-palvelimesta.  Koska WordPress asennetaan palvelimelle ja sitä käytetään selaimen välityksellä, opiskelijoiden käyttämien tietokoneiden suorituskyvyllä ei ole suurta merkitystä. Pullonkaulaksi muodostuu useammin palvelimen suorituskyky tai nettikaistan nopeus. Lopulta HBC hankki suorituskykyisen Linux -palvelimen, minkä jälkeen työskentely on ollut nopeaa ja mielekästä.

WordPress.com vai oma palvelin?

Mikäli olet huolissasi oppilaitoksesti palvelinratkaisuiden toimivuudesta, yksi mahdollisuus on perustaa opiskelijoiden blogit johonkin oppilaitoksen ulkopuoliseen palveluun, kuten wordpress.com tai blogger. Esimerkiksi wordpress.com -palvelun käyttö on ilmaista, mainoksetonta ja asennuskin on yksinkertaisempaa kuin omaa palvelinta käytettäessä. Ulkopuoliset palvelut tarjoavat toimintavarmuutta ja helppoutta, mutta niiden kääntöpuolena on rajoittuneempi yksityisyyden hallinta ja palvelun tarjoajan määrittämät käyttöehdot.

Lisäksi ongelmana ulkopuolisissa palveluissa on se, että ne ovat ominaisuuksiltaan suppeampia. Esimerkiksi wordpress.com -palvelussa lisäosia ei voi asentaa ja teemoista on valittavissa vain murto-osa kaikista olemassaolevista. Koska ohjelmatiedostoihin ei pääse käsiksi, sivuston räätälöintimahdollisuudet ovat huomattavasti rajallisemmat ja monimutkaisempien sivustojen suunnittelu (WordPress = CMS) mahdotonta. Nämä puutteet myös rajoittavat olennaisesti opiskelijan mahdollisuuksia muovata sivustosta itsensä näköinen ”oma tila”.

Suomen Liikemiesten kauppaopistossa koulutetaan datanomeja, ja ylipäätään tavoitteena on opiskella ammattimaisempaa WordPressin käyttöä. Omalla kurssillani WordPressiä käytettiin paitsi opintopäiväkirjana, myös portfoliona ja websuunnittelutyökaluna, jolloin oli välttämätöntä asentaa se omalle palvelimelle.

Suositus: Varmista, että oppilaitoksesti palvelinympäristö tukee valitsemaasi blogialustaa. Blogityöskentelyä voivat haitata myös erilaiset käyttöestot, salaukset, palomuurit yms. Ongelmatilanteessa voidaan harkita myös ulkopuolista palveluntarjoajaa (webhotelli).

Suositus: Yksinkertaisinta on perustaa blogit ulkopuoliseen palveluun kuten wordpress.com tai blogger. Ulkopuolisten palveluiden ominaisuudet ovat kuitenkin suppeampia ja pidemmällä tähtäimellä niiden käyttö voi muodostua opiskelun rajoitteeksi. Myös yksityisyyden hallintaan ja käyttöehtoihin kannattaa kiinnittää tällöin huomiota.