Blogi hankkeen yhteistyöalueena

Hankkeessa blogeja käytettiin opetuksen lisäksi myös projektiin osallistuvien opettajien ja henkilökunnan avoimena foorumina. Hankkeelle perustettiin oma blogi, jonka avulla opettajat pystyivät ideoimaan oppitunteja ja kehittelemään opetuskäytäntöjä. Blogiin luotiin tunnukset kaikille projektiin osallistuville opettajille ja henkilökunnalle. Tällöin blogin sisältöä voitiin työstää yhteistyössä artikkeliluonnosta prosessimaisesti kirjoittaen, tai kukin osallistuja erikseen, jolloin blogin kommentointitoiminnot mahdollistivat vuorovaikutuksen.

Projektiblogi toimi myös keskeisenä hankkeen tiedotuskanavana. Sen kautta oppilaitoksen muu henkilökunta pystyi seuraamaan hankkeen edistymistä ja kommentoimaan tarvittaessa. Projektiblogista tiedotettiin myös oppilaitoksen sidosryhmille ja ulkopuolisille sosiaalisen median asiantuntijoille, joita pyydettiin samalla kommentoimaan projektin tuloksia.

Projektiblogin käyttö vähensi kokousten järjestämisen tarvetta, kun keskustelua oli mahdollista käydä myös verkossa. Tämä nopeutti hankkeen etenemistä, sillä kukin pystyi osallistumaan keskusteluun omalla ajallaan, eikä heidän aikataulujaan tarvinnut sovittaa yhteen.

Blogin avulla oli helppo välittää projektin keskeiset dokumentit ja resurssit. Projektisuunnitelma, palautelomakkeet yms. koottiin sivustolle, josta ne olivat kaikkien osallistujien ulottuvilla. Blogiin myös lisättiin linkkejä web -resursseihin, joiden avulla hankkeen osallistujat kykenivät itsenäisesti päivittämään tietojaan sosiaalisen median ja blogien opetuskäytöstä.

Blogin avulla hankkeeseen osallistuvat opettajat saivat samalla harjoitettua blogityöskentelyyn sekä tiedon yhteisölliseen tuottamiseen ja jakamiseen liittyviä taitojaan. Työskentelytapa tuki siten opettajien kouluttautumista sosiaalisen median välineiden käyttöön.

Suositus: Blogit sopivat yhteistyövälineeksi myös oppilaitoksen henkilökunnalle. Blogi voi toimia esimerkiksi tiedotuskanavana, avoimena opetuksen ideointifoorumina ja aiheeseen liittyvien dokumenttien ja web -resurssien kokoamispaikkana. Blogissa sisältö on helposti kaikkien käsillä, mikä tehostaa yhteistyötä merkittävästi (vrt. esim. tiedot lukittuna eri ihmisten sähköposteihin).